Loading...

Koeling-van-supermarkt.jpg

COLD CHAIN

De koudeketen is een temperatuur gecontroleerde toeleveringsketen. De ononderbroken koudeketen is een reeks ononderbroken productie-, opslag- en distributieactiviteiten in koude opslag. Evenals aanverwante apparatuur en logistiek, die de kwaliteit binnen het vereiste lage temperatuurbereik kunnen handhaven. Het wordt gebruikt om producten, zoals versproducten, vis, diepvriesproducten, chemicaliën en medicijnen, te conserveren en de houdbaarheid ervan uit te breiden.

Tijdens transport en tijdelijke opslag worden dergelijke producten soms gekoelde goederen genoemd. In tegenstelling tot andere goederen, zijn goederen in de koelketen bederfelijk. Uiteindelijk worden deze goederen naar de eindgebruiker of de eindbestemming vervoerd, ook als ze tijdelijk in koude opslag worden opgeslagen. Daarom worden ze tijdens de hele logistieke cyclus gewoonlijk "vracht" genoemd.

ACTIEVE KOELING

Bij actieve koeling wordt de koude lucht die door de koelmotor wordt gegenereerd de ruimte in geblazen. Het voordeel hiervan is dat de temperatuur van de ruimte eenvoudig kan worden aangepast en kan worden gecontroleerd (zelfs "real time"). Het nadeel van actieve koeling is dat het product zelf niet wordt beschermd. Wanneer het product van de ene schakel in de logistieke keten naar de andere schakel gaat, kan de temperatuur van het product veranderen. Actieve koeling is daarom met name geschikt voor logistieke ketens met weinig overslagpunten.

PASSIEVE KOELING

Bij passieve koeling wordt gebruik gemaakt van geïsoleerde verpakkingen met koelelementen. Hoe beter de verpakking is geïsoleerd, hoe langer het product gekoeld blijft, afhankelijk van de lengte van het transport en de risico's onderweg. Er wordt een temperatuurlogger met de goederen meegestuurd zodat de transport temperatuur kan worden afgelezen en gecontroleerd. In de logistieke keten waar producten van de ene schakel naar de andere schakel worden overgebracht, heeft een passieve koeling als voordeel dat de temperatuur van het product meer constant kan worden gehouden. De afkoeltijd kan echter een beperking zijn.